Ohlášky na měsíc leden 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.

1.1.2021 (pátek) SLAVNOST PANNY MARIE Mše sv.: (v Rynárci v čtvrtek v 17.30 h), Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

3.1. (neděle) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h. V Počátkách ve středu 6.1 v 17.00.

10.1. (neděle) je Slavnost KŘTU PÁNĚ Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

Od 1.1. do 24.1.2021 se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. V letošním roce musíme chvíli počkat, až se pandemická situace zlepší.
Pokud se situace zlepší tak jako minulý rok přijdeme k Vám. Uvidíme po 10. lednu.
Pokud se situace nezlepší kasičky budou v kostele, na faře, na poště nebo v obchodech.

Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať se přihlásí. Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16ti let.
Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Hříběcí, Rynárci a v okolních vesnicích.

Další informace ohledně Tříkrálový sbírky zde na stránkach www.cerekev.cz

22.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

23.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

30.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

  • Vše platí podle současně povolených podmínek nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru,
  • Mše sv. prosím využijte možnost skrze tv. Noe, Proglas nebo internet,
  • Zavádíme novy způsob rezervace účasti na Mši sv. V kostelech u vchodů je sešit ve kterém se můžeme zapsat na konkrétní Mši sv., která se bude konat podle aktuálních pravidel.
  • Kontaktujte mě, pokud budete potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci. Pamatují na Vás v modlitbě.
    P. Jaroslaw ZYGMUNT

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

 

Farní statistika (2019) 2020:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (0) 1 (5) 4 (15) 17
Rynárec (0) 0 (6) 2 (3) 6
Počátky (0) 1 (5) 4 (10) 17

(údaje pro rok 2019 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)