Ohlášky na měsíc listopad 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na Biblické dílo se bude konat 19.11 a na opravy 12.11 v Počátkách 5.11.

1.11. středa slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek. Mše sv.: v Rynárci 15.15, Počátkách 16.15 (na hřbitově), Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově);

2.11. Čtvrtek VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Mše sv.: v Rynárci 15.15, Počatkách 16.15 (na hřbitově), Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově); Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých. Modlitba při hrobech na hřbitově po Mši sv. v Počátkách a Horní Cerekvi a v Rynárci 14.30.

3.11. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

4.11. (sobota) Setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

11.11. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ.
Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

17.11. (pátek) SVATOMARTINSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ pro ministranty.
Městská sportovní hala Třešť od 8.00 do 13.30h.

17.11. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi.
Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

18.11. (sobota) Mariánska družina zve na setkání s dětmi, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

18.11. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

25.11. v 19.00 v Horní Cerekvi – Film: Chlapec v pruhovaném pyžamu vypráví příběh z 2. světové války. Srdečně zveme.

26.11. –Slavnost Ježíše Krista Krále.

V neděli 3.12 v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

3.12. (neděle) v 15.00 – Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi. Host: P. Mgr. Josef Sláčík – vikař pelhřimovského vikariátu.