Ohlášky na měsíc listopad 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 4.11, na Charitu 11.11 a na Biblické dílo 18.11.

Po změně času na zimní Mše sv. v Počátkách ve středu bude v 17.00h.

1.11. ve čtvrtek slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. a prosby:
v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.30 (na náměstí),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově),
Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. (pátek) VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Modlitba při hrobech na hřbitově přede Mši sv.:
v Rynárci 14.30
v Počátkách 16.00
v Horní Cerekvi v 17.30.
Mše sv.:

v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.45 (na náměstí),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově);

6.11. (úterý) v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi: kniha Zjeveni sv. Jana.

7.11. (středa) v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách: kniha Zjeveni sv. Jana.

8.11. (čtvrtek) v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci: kniha Zjeveni sv. Jana.

10.11. (sobota) SVATOMARTINSKÝ FLOORBALOVÝ TURNAJ pro ministranty. Městská sportovní hala Třešť od 8.00 do 13:30 h.

16.11. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

17.11. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ.
Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

24.11. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

25.11. –Slavnost Ježíše Krista Krále.

V neděli 2.12. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI.
Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.
Po Mši sv. a také před adventním setkáním bude v Horní Cerekvi misijní jarmark – výtěžek bude zaslán na Papežské Misijní Dílo.

2.12. (neděle) v 15.00 – Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi.
Hostem bude: P. PhDr. Dušan Siard SKLENKA, OPraem.