Ohlášky na měsíc listopad 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 10.11, na Charitu 3.11 a na Biblické dílo 17.11.

Po změně času na zimní Mše sv. v Počátkách ve středu bude v 17:00 h.

1.11. v pátek slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. a prosby:
v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.30 (na hřbitově),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově),
Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. (sobota) VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Modlitba při hrobech na hřbitově přede Mši sv.
v Rynárci 14.30
v Počátkách 16.00
v Horní Cerekvi v 17.30.
Mše sv.:
v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.30 (na hřbitově),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově);

9-15.11 NÁRODNÍ POUTĚ V ŘÍMĚ VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ

15.11. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.11.  pátek – Farní kafe v Rynárci.

23.11. (sobota) SVATOMARTINSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ pro ministranty. Městská sportovní hala Třešť od 8.00 do 13:30 h.

23.11. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

24.11. –Slavnost Ježíše Krista Krále.

24.11. – neděle – 15.00 – Farní setkání – beseda o cestě do Kalifornie.
Přednáší Mgr. Jan Mazanec. K ještě větší radosti můžete přinést kousek buchty.

30.11. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

V neděli 1.12 v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa. Po Mši sv. a také před adventním setkáním bude v Horní Cerekvi misijní jarmark – výtěžek bude zaslán na Papežské Misijní Dílo.

1.12. (neděle) v 15.00 – Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi. Host: P. Marián Masařík z Kostelního Vydří.