Ohlášky na měsíc listopad 2021

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci od 1. do 8. listopadu jsou následující:

  1. daný den přijmout eucharistii,
  2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé,
  3. pomodlit se na úmysl Svatého otce,
  4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Bohoslužby budou dle rozpisu na nástěnkách.

5.11. na první pátek v měsíci bude v Počátkách a v Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 pak mše sv.

V neděli 7.11. proběhne během bohoslužeb Sbírka na charitu.

V sobotu 27.11. v 18.00 jsme zváni na Večer chval v Horní Cerekvi pod vedením kapely SisterBand.

V sobotu 27.11. dopoledne budou navštíveni nemocní a staří podle nahlášených kontaktů. Případní další zájemci ať se nahlásí v sakristii popř. telefonem u P. Martina.

V sobotu 27.11. v 16.30 bude mše sv. v kapli sv. Václava v Horní Vsi.

28.11. vstupujeme do doby adventní. Během bohoslužeb 1. neděle adventní budou požehnány adventní věnce.