Ohlášky na měsíc listopad a prosinec 2020

Pán Bůh zaplať za příspěvky na potřeby farnosti. Sbírka na bohoslovce bude 6.12.

V neděli 29.11. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče a ať dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

4.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.
V Počátkách ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 16.30, mše v 17.00.

12.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Předvánoční zpovídání v našich farnostech – využijte zpověď půl hodiny před Mši sv.

Ve čtvrtek (17.12.) od 08:30 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. Bude se v kostele stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

19.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

20.1.2 – 4. neděle adventní mše sv. budou v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou v Rynárci a Počátkách v 22.00 h, v Horní Cerekvi ve 24.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

27.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY, mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

31.12. čtvrtek – POSLEDNÍ DEN ROKU 2020 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv.: Počátkách v 15.00, v Horní Cerekvi 16.00 h. v Rynárci v 17.30 h,

1.1.2021 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.: Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h. 

  • Vše platí podle současně povolených podmínek nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru,
  • Mše sv. prosím využijte možnost skrze tv Noe, Proglas nebo internet,
  • v našich farnostech prosím aby se zúčastnili ti kdo objednali úmysl Mše sv. Prosím o potvrzení sloužení Mše sv. i počtu účastníků telefonický – 730 168 096 nebo kostelnikům,
  • Úmysly postupně budeme aktualizovat na naši webové stránce cerekev.cz

Kontaktujte taky pokud někdo bude potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci.

Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.