Ohlášky na měsíc prosinec 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.

V neděli 3.12. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

O první neděli adventní (3.12.) se v Horní Cerekvi uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Bude probíhat na faře po mši svaté. Výtěžek bude zaslán na konto PMD na pomoc chudým dětem. Bude taky adventní setkání, které začíná v 15:00 hodin v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi. Hostem našeho setkání bude Mgr. Josef Sláčík – vikář pelhřimovského vikariátu. Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče a ať dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

Adventní koncerty skupiny SisterBand
8.12. – patek v 19.00 v Horní Cerekvi
10.12. – neděle v 14.00 v Rynárci.
Všichni jste srdečně zváni.

9.12. v sobotu od 9.00 hod. Zpovídání v Horní Cerekvi – pro všechny farnosti, k dispozici bude kněz z Nového Rychnova P. Ivo Valášek. Pro naše farnosti to bude čas přípravy na Vánoce.

9.12. (sobota) Mariánska družina zve na setkání s dětmi, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

9.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ.
Začátek návštěv je od 11.00 h.
Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Zpovídaní v Pelhřimově bude v neděli 10.12 od 14.00 – 17.00, od pon. – stř. od 7.00 – 12.00 a od 13.00 -17.00.

13.12. středa – Zveme Vás do Horní Cerekvi v 18.00 na Česko zpívá Koledy.

16.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

17.12. – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ „Gaudete“ tj. Neděle radosti. Zveme na koncert v Rynárci: „Česká Mše Vánoční“ Jan Jakub Ryba.

V úterý (19.12.) od 09.00 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. Bude se v kostele stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

23.12. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 10.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

24.12. – 4 neděle adventní mše sv. budou:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi v 10.30 h. mše sv. NEBUDE

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou:
v Rynárci v 22.00 h,
v Horní Cerekvi ve 24.00 h.
v Počátkách ve 20.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

26.12. O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA, mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

31.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY je to také POSLEDNÍ DEN ROKU 2017 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

1.1.2018 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.