Ohlášky na měsíc prosinec 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na bohoslovce se bude konat v neděli 9.12.

V neděli 2.12. v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

O první neděli adventní (2.12.) se v Horní Cerekvi uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Bude probíhat na faře před a po mši svaté a taky před adventním setkáním. Výtěžek bude zaslán na konto PMD na pomoc chudým dětem.
Bude taky adventní setkání, které začíná v 15:00 hodin v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi. Hostem našeho setkání bude PhDr. Dušan Siard SKLENKA, OPraem. – Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče ať dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb.
Dospělí nechť si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

4.12. (úterý) v 18.00 Mše sv. a v 19.00 katecheze pro dospělé na faře v Horní Cerekvi: kniha Zjeveni sv. Jana.

5.12. (středa) v 17.00 Mše sv. a v 18.00 katecheze pro dospělé na faře v Počátkách: kniha Zjeveni sv. Jana.

6.12. (čtvrtek) v 15.15 Mše sv. a v 16.00 katecheze pro dospělé na bývalé faře v Rynárci: kniha Zjeveni sv. Jana.

7.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.
V Počátkách bude mše v 17.00.

8.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.12 – 12.12 bude Zpovídaní v Pelhřimově
 v neděli od 14:00 – 17:00,
od pondělí do středy od 7:00 – 12:00 a od 13:00 -17:00.

12.12. středa – Zveme Vás do Horní Cerekve, kde v 18.00 bude probíhat akce Česko zpívá Koledy.

15.12. v sobotu od 15.30 – 17.00 hod. předvánoční zpovídání v Počátkách.

16.12. v neděli od 15.00 – 17.00 hod. Zpovídání v Horní Cerekvi, které se uskuteční pro všechny farnosti, k dispozici bude kněz z Kamenice nad Lipou P. Václav Šika. Pro naše farnosti to bude čas přípravy na Vánoce.

16.12. – 19.00 – 3. NEDĚLE ADVENTNÍ „Gaudete“ tj. Neděle radosti.
Zveme na koncert v Rynárci: „Česká Mše Vánoční“ Jan Jakub Ryba.

Ve středu (19.12.) od 08.30 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. V kostele se bude stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

22.12. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 10.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

22.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

23.12. – 4 neděle adventní mše sv. budou:
v Rynárci v 7.30 h
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou v Rynárci a Počátkách v 22.00 h, v Horní Cerekvi ve 24.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ budou mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

26.12. O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA, budou mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

30.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY budou mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h,
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h.

Vánoční Koncerty skupiny SisterBand se uskuteční:
v Rynárci 29.12 – sobota v 17.00
v Horní Cerekvi 30.12 – neděle v 14.00.

31.12. pondělí – POSLEDNÍ DEN ROKU 2018 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv. budou:
v Počátkách v 15.00,
v Horní Cerekvi 16.00 h.
v Rynárci v 17.30 h,

1.1.2019 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.:
v Počátkách v 9.00,
v Horní Cerekvi 10.30 h. 

Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.