Ohlášky na měsíc říjen 2015

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA před kostelem na opravy bude 18.10.

2.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.30 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 růženec v 18.30 Mše sv., po Mši sv. prvopateční modlitby.

3.10. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

10.10. – sobota NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je
od 10.00h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

13.10. Růženec a Mše sv. v kapli v Reřenčicich v 18.00.

16.10. (pátek) bude setkání mládeže – příprava na biřmováni. Začínat se bude mší svatou
v 18:30 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi.

Misijní klubko se sejde v sobotu 10.10. od 14:15 na faře v Horní Cerekvi.

SVĚTOVÁ MISIJNÍ NEDĚLE 18. října 2015. Misijní setkání na faře v Horní Cerekvi v 15.00.

24.10. (sobota) – 17.00 Mše sv. v Nové Bukové.

25.10. Změna času.

31.10. (sobota) – 16.00 Mše sv. v Horní Vsi.

Pravidelné nedělní Mše sv. v záři se budou konat: v Novým Rychnově v 8.00 h, v Horní Cerekvi v 9.30 h. ve Veselé v 11.00 h, a Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.30 h.

Během týdne v Novém Rychnově bude Mše sv.  ve čtvrtek v 18.00 h.

Prosím čtete také katolické noviny které jsou v východu z kostela. Začala tradiční akce prodeje Katolických kalendářů na rok 2016.

Děkuji všem farníkům a hostům za společné slavení této bohoslužby. Přeji vám, zde se modlícím: pravou radost v srdci při prožívání této podzimní neděle a také hodně duchovních a fyzických sil v novém týdnu.

NÁM BŮH ŽEHNÁ!