Ohlášky na měsíc říjen 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 15.10 a na Misie 22.10.

V neděli 1.10. začíná měsíc říjen. Je to čas, kdy se celá Církev spojuje v RŮŽENCOVÉ MODLITBĚ.

V neděli 1.10. je 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou: v Rynárci v 07.30 h, v Počátkách v 9.00 h a v Horní Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

6.10. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
Horní Cerekvi bude v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby.
V Počátkách bude v 17.30 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

7.10. (sobota)Marianská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

13.10. – V Počátkách v 16.00 růženec a v 16.30 Mše sv. – Pobožnost Fatimská .

14.10. Pouť na Velehrad.
Autobus se zastaví: RYNÁREC – 6.00 VESELÁ – 6.20, POČÁTKY – 6.30, HORNÍ CEREKEV – 6.50

20.10. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.10. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

28.10. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.10.sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

28.10. v 19.00 v Horní Cerekvi – Film: Babi. Srdečně zveme.

31.10. Vikariátní setkání – Kamenice nad Lipou. Začneme v 9.00 společným slavením Mše sv.

Do dalšího měsíce naší pozemské pouti ať nás Trojjediný Bůh, s nímž jsme se setkali a kterého jsme odprošovali, děkovali mu a prosili, obohatí darem svého požehnání.