Ohlášky na měsíc říjen 2021

1.10. na první pátek v měsíci bude v Počátkách a v Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 pak mše sv.

16.10. se budou konat oslavy 660. výročí založení města Horní Cerekev a při té příležitosti bude požehnáno nové hasičské auto. Bližší informace vyjdou na plakátku během října.

V sobotu 16.10. v 18.00 jsme zváni na Večer chval v Horní Cerekvi.

Neděle 24.10. je papežem vyhlášena jako Misijní neděle, během bohoslužeb proběhne Sbírka na misie, taktéž jsme zváni k intenzivnější modlitbě za misie.

V úterý 26.10. se v Horní Cerekvi uskuteční vikariátní setkání kněží, které začne mší sv. v 9.00, na kterou jste všichni srdečně zváni.

V sobotu 30.10. dopoledne budou navštíveni nemocní a staří podle nahlášených kontaktů. Případní další zájemci ať se nahlásí v sakristii popř. telefonem u P. Martina.

V sobotu 30.10. v 16.30 bude mše sv. v kapli sv. Václava v Horní Vsi.

V neděli 31.10.2021 se uskuteční Běh pro misie, více informací později na plakátku.