Ohlášky na měsíc srpen 2015

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA na potřeby Charity bude 2.8. SBÍRKA před kostelem na opravy v srpnu bude 16.8.

Od června v Horní Cerekvi není růženec v pondělí a čtvrtek.

4.8. Mše sv. v Horní Cerekvi nebude.

7.8. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17.30 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 růženec v 18.30 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

8.8. – sobota NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

14.8. (pátek) – 17.00 Mše sv. v Horní Cerekvi.

Pouť ve Rynárci bude v neděli 9.8. – hlavní mše svatá v 7.30 hod. v kostele sv. Vavřince. V 15.00 Požehnaní v kostele sv. Vavřince.

18 – 21.8 Mše sv. ve farnostech nebudou.

22.8. (sobota) – 17.00 Mše sv. v  Nové Bukové.

28.8. (pátek) – 16.30 Mše sv. v Horní Cerekvi.

29.8. (sobota) – 17.00 Mše sv. v Horní Vsi.

Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Rynárci v 7.30 h, ve Veselé v 09.00 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 h. Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.30 h.

Prosím čtete také katolické noviny které jsou k dispozici u vchodu do kostela.

Přeji všem milým hostům a farníkům hojnost Božích darů a milostí, ať už při dnešním slavení dne Páně, tak při prožívání všedních dnů s tím vším, co vnášejí do našeho srdce.