Ohlášky na měsíc únor 2015

 1. Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA před kostelem na opravy v únoru bude 15.02.
 2. 6.2. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 16.30 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.00 růženec v 17.30 Mše sv., po Mši sv prvopatečni modlitby.
 3. V pátek 6. 2. 2015 se uskuteční Farní ples ve Veselé od 20.00 hodin, doprava bude zajištěna.
 4. Misijní klubko se sejde v sobotu 7.2. od 14:15 na faře v Horní Cerekvi.
 5. Dne 7. 2. 2015 oslaví P. Jarosław Zygmunt své 40. narozeniny k této příležitosti bude konat od 17:30 v Horní Cerekvi děkovná Mše svatá.
 6. Svátost pomazání Nemocných při Mši sv. Ve středu 11.02. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách 10.02. v Horní Cerekvi v 17.30, 11.02 ve Veselé v 18.00 a 12.02. v Rynarcí v 15.15 bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.
 7. 14.2. – sobota NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.
 8. 18.2. je Popeleční středa. 22.2 je PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ.
 9. 20.2. (pátek) bude setkání mládeže. Začínat se bude mší svatou v 17:30 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi.
 10. 28.2. (sobota) – 16.00 Mše sv. v Horní Vsi.
 11. Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Rynárci v 7.30 h, ve Veselé v 09.00 h, a v Horní Cerekvi v 10.30 h. Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 17.30 h.
 12. Prosíme čtěte také katolické noviny, které jsou v zadu v kostele.
 13. Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, tak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.

Ve svatopostním období mají křesťané obzvláště prohloubit svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Finanční prostředky, které v půstu ušetříme v důsledku odříkání, můžeme použít jako POSTNÍ ALMUŽNU. Ta je pak výrazem našeho odhodlání měnit sebe sama tím, že pomáháme druhým. V letošním roce navrhuji, abychom výtěžkem postní almužny společně podpořili chudé a potřebné v Africe. Postní almužnu na tento účel můžete dávat do pokladničky pro misie v našem kostele.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:

v Horní Cerekvi v pátek v 17.00 h a v neděli v 10.00 h

v Rynárci ve čtvrtek v 14.45 h

ve Veselé ve středu v 17.30 h