Ohlášky na měsíc únor 2016

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat dne 14.2. a na Svatopetrský haléř dne 21.2.

2.2. je Svátek Uvedení Páně do chrámu  v 18.00 Mše sv. v Horní Cerekvi

5.2.  je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

6.2. bude setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

7.2. budu děkovat Bohu za dar života v Horní Cerekvi k této příležitosti budu sloužit Mši sv. Prosim o modlitbu. P. Jarosław

10.2. je Popeleční středa a 14.2 je PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ.

V postní době  se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY :

Křížové cesty  
V Horní CerekviV pátek v 17:30V neděli v 9:00
Ve VeseléVe středu v 18:00
V Novém RychnověVe čtvrtek v 17:30

Svátost pomazání Nemocných při Mši sv.
Ve čtvrtek 11.2. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách:

  • 9.2. v Horní Cerekvi v 18.00
  • 10.2. ve Veselé v 18.30
  • 11.2. v Novem Rychnově v 18.00

bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

13.2. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

26.2.   pátek  bude setkání mládeže. Začínat se bude mší svatou v 18:00 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi.

27.2. – sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.