Ohlášky na měsíc únor 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy se bude konat 16.2., v Počátkách 2.2,
Sbírka na Svatopetrský haléř 23.2.

2.2. – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU.
Mše sv.: V Rynárci v 7.30, v Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi v 10.30.

7.2. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách v 16.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 17.00.

7.2. 2020 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé.

8.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Svátost pomazání Nemocných při Mši sv. 11.2. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách:
18.2. v Horní Cerekvi v 18.00,
19.2. v Počátkách v 17.00 a
20.2. v Rynárci v 15.15
bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

21.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Mše svatá v 18:00 bude spojena s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.2. (sobota) – 11.00 – Mše sv. v Počátkách. Poděkovaní za 80 let života P. J. Poula. Po Mši sv. jsou hosté zvaní na občerstveni do Hotelu Modra Hvězda.

29.2. (sobota) – setkání ministrantů – od 9.00-11.00 h na faře v Horní Cerekvi.

25.2. – 9:00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Kamenici nad Lipou.

26.2. – Popeleční středa. Mše sv. v 17:00 v Počátkách.
Označeni popelem bude o 1. postní neděli – 1.3.2020

29.2. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

 Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.