Ohlášky na měsíc únor 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti, sbírka na Svatopetrský haléř bude 21.2.

2.2. – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU v Horní Cerekvi v 18.00.

3.2. – Památka sv. Blažeje a svatoblažejské požehnání v Počátkách 17.00.

5.2. – je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby. V Počátkách v 16.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 17.00.

Svatost pomazáni Nemocných při Mši sv.11.2. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách 9.2. v Horní Cerekvi v 18:00, 10.2. v Počátkách v 17:00 a 11.2. v Rynárci v 15:15 bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

17.2. – 17:00 – Popeleční středa. Mše sv. – Počátky. Označeni popelem bude o 1. postni neděli – 21.2.2021.

19.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Mše svatá v 18:00 spojená s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

27.2. (sobota) – 16:30 Mše sv. v Horní Vsi.

*Vše to platí podle současně povolených podmínek nařízených vládou a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru,
*Mše sv. prosím využijte možnost skrze tv Noe, Proglas nebo internet,
*  Způsob rezervace účasti na Mši sv. V kostelech u vchodů je sešit ve kterém se můžeme zapsat na konkrétní Mši sv., která se bude konat podle aktuálních pravidel.
* Kontaktujte mě, pokud budete potřebovat službu zpovědi, ostatních svátosti nebo přístup do kostela k soukromé adoraci. Pamatují na Vás v modlitbě. P. Jaroslaw ZYGMUNT 

Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.