Ohlášky na měsíc září 2015

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA na bohoslovce bude 13.9 a před kostelem na opravy bude 20.9.

V neděli 30. srpna se v Horní Cerekvi uskuteční jako již každoročně Misijní koláč. Buchty budou nabízeny po mši sv. a vybrané peníze budou zaslány na konto PMD – na pomoc opuštěným dětem. Kdo by nám chtěl pomoci s pečením, ať přinese, prosím, buchty v sobotu 29. 8. od 17.00 hod. na faru v Horní Cerekvi, kde je budeme balit.

4.9. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.30 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 18.00 růženec v 18.30 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

Zveme celé rodiny na: Táborák který se bude konat 6.9.2015 od 15.00 na farní zahradě (doneste něco sladkého s sebou a taky klobásy – uděláme oheň)

Poutě:

13.9. (Neděle)– Nová Buková v 9.30 (v Horní Cerekvi Mše sv. v sobotu 18.30).
26.9. (Sobota) sv. Václav – v Horní Vsi v 17.00.
28.9. (Pondělí) sv. Václav –  Běla v 9.00.

Skupinové setkání:

Ministranti – první sobotu od 9.00 do 11.00 h. na faře v Horní Cerekvi – 5.9.
Misijní klubko – druhou sobotu od 14:15 do 15:30 h. na faře v H. Cerekvi – 12.9.
Společenství mládeže – třetí patek od 18.30 h. v kostele a na faře v H. Cerekvi – 18.9.
Setkání manželů – jednou za měsíc v sobotu
Modlitba matek – čtvrtek 19.00 h. (jednou za 14 dní)
Modlitba sv. Růžence:       Horní Cerekev – každý den od 18.00 – kromě pondělí a čtvrtku, a v neděli od 10.00 h., Veselá – ve středu od 18.30 h., Nový Rychnov – ve čtvrtek od 17.30 h.

12.9. – sobota NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.9. (pátek) bude setkání mládeže a přihlášky na biřmováni. Začínat se bude mší svatou v 18:30 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi.

20.9.2015 – v 15.00h. Setkání s P. Jedličkou – Pout do Říma – Fara H. Cerekev

Pravidelné nedělní Mše sv. v záři se budou konat: v Novým Rychnově v 8.00 h, v Horní Cerekvi v 9.30 h. ve Veselé v 11.00 h, a Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.30 h. Změna bude platit od 6.9.2015.

Během týdne v Novým Rychnově Mše sv. bude ve čtvrtek v 18.00h. Změna bude platit od 3.9.2015

V Úterý 29.9.2015 nebude Mše sv. v Horní Cerekvi.

Prosím čtete také katolické noviny které jsou k dispozici vzadu v kostele.

Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.