Ohlášky na měsíc září 2017

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude se konat 24.09 a na Bohoslovce 17.9.

V neděli 3.9. je NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou: v Rynárci v 07.30 h, v Počátkách v 9.00 h a v Horní Cerekví v 10.30 h. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne: ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00; STŘEDA v Počátkách v 18.00; ČTVRTEK v Rynárci v 15.15; PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00. Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

1.9. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

9.9. (sobota)Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5-12 let, které se uskutečni od 10.00 – 11.00 h na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

9.9. NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h.
Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.9. (sobota) v 18.00 – Nedělní Mše sv. v H. Cerekvi. V neděli Mše sv. v H. Cerekvi nebude.

10.9. (neděle) – Pouť Nová Buková – mše svatá v 10.30 hod.

10.9. od 15.00 – Rodinné setkání u ohně na farské zahradě v Horní Cerekvi.

15.9. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

18.9. – Kněžský den Č. Budějovice. Prosím o modlitbu za kněze a za nové duchovní povolání.

23.9. –  Celodecézní pouť v Táboře – Klokotech. Program a průvodce poutí najdete v rubrice „Akce“. Zájemci prosím ať se přihlásí na seznam do sakrystie.

24.9. (neděle) v 15.00 – Setkání s mládeži a vypraveni o CSM v Olomouci.

28.9. (čtvrtek) v 10.00 – Pouť Běla– mše svatá – sv Václav.

30.9. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

30.9.sobota – 16.30 Pouťní Mše sv. v Horní Vsi – sv Václav.

30.9. v 19.00 v Horní Cerekvi – Film Zjevení ve Fatimě. Srdečně zveme.

Vyučování náboženství v Počátkách. Prosím o přihlášky v sakrysti.

14.10. plánujeme pouť na Velehrad. Zájemci prosím ať se přihlásí na seznam. Bližší informace o pouti najdete v rubrice „Akce“

Na dobu slavení a také do pracovních dnů a doby vyučování přijměte BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.