Ohlášky na měsíc září 2018

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 23.9.2018.
Sbírka na Bohoslovce pak bude 16.9.2018

V neděli 2.9. je NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h,
v Počátkách v 9.00 h
v Horni Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

7.9. je PRVNÍ PÁTEK V SMĚSICI
V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopočáteční modlitby. V Počátkách mše v 18.00.

8.9.2018 NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9.9,2018 (neděle) – Pouť Nová Buková – mše svatá v 10.30. Mše sv v Horní Crekvi v 10.30.

13.9. čtvrtek – 18.00 – Knihovna v Rynárci zve na besedu o cestě po Israeli.
Přednáší Páter ThLic. Jaroslaw Zygmunt ve společenské místnosti Obecního úřadu. Malé občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.

15.9.2018 (sobota) – Duchovíi obnova pro mariánské rodiny. Farnost Horní Cerekev.

15.9. (sobota) – Pouť Horní Vilimeč – mše svatá v 19.00.

16.9. (neděle) – Po Mši sv. Mariánská družina srdečně zve na setkání s dětmi ve věku 5 -12 let, které se uskutečni na faře v Horní Cerekvi. Těší se na Vás Sestra Romana.

16.9. od 15.00 – Farní Rodinné setkání (u ohně) na farské zahradě v Horní Cerekvi.

21.9.2018 (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.9. setkání ministrantů – od 9.00 do 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.9. (pátek) v 10.00 – Pouť Běla – mše svatá – sv Václav.

29.9.(sobota) – 16.30 Pouťni Mše sv. v Horní Vsi – sv Václav.

Vyučování náboženství v Počátkách. Prosím o přihlášky v sakristii.

Na dobu slavení a také do pracovních dnů a doby vyučování přijměte prosím
BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.