Ohlášky na měsíc září 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy se bude konat 1.9 v Počátkách a v ostatních farnostech 22.9. Sbírka na Bohoslovce bude 15.9.

V neděli 1.9. je 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. BOHOSLUŽBY budou:
v Rynárci v 07.30 h,
v Počátkách v 9.00 h
v Horní Cerekví v 10.30 h.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se koná v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Mše sv. během týdne:
ÚTERÝ v Horní Cerekvi v 18.00;
STŘEDA v Počátkách v 18.00;
ČTVRTEK v Rynárci v 15.15;
PÁTEK v Horní Cerekvi v 18.00.
Půl hodiny před Mši sv. možnost ke svatostí smíření.

6.9. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby. V Počátkách mše v 18.00.

7.9. sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

8.9. neděle – Pouť Nová Buková – mše svatá v 10.30. Mše sv. v Horní Cerekvi v 10.30.

14.9. (sobota) od 8:30 zveme celé rodiny na 6. Fotbalový Turnaj, který se bude konat na velkém hřišti u nádraží v Horní Cerekvi.

14.9. (sobota) – Pouť Horní Vilímeč – mše svatá v 18.00.

15.9. – neděle –  15:00 – Farní setkání – beseda o cestě po Americe. Přednáší manželé Marie a František Jedličkovi. K ještě větší radosti můžete přinést kus buchty.

20.9. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

21.9. – Mše sv. – 10.00 – 730 let města Počátky.

28.9.(sobota) – 16.30 Poutní Mše sv. v Horní Vsi – sv. Václav.

Vyučování náboženství v Počátkách. Prosím o přihlášky v zákristii. 

Na dobu slavení a také do pracovních dnů a doby vyučování přijměte BOŽÍ POŽEHNÁNÍ.