Římskokatolická farnost Počátky

„Město se připomíná ve 13. stol. Plebanie r. 1359, děkanství od r. 1685, matriky od r. 1685. Kostel sv. Jana Křtitele, původně gotický, připomínán již ve 13. stol. (1273), upraven po požáru r. 1653 do dnešní podoby, vyhořel r. 1824 a opraven. Hřbitovní kostel Božího Těla, pozdně gotický, postaven na konci 16. stol., rozšířen r. 1711. Kostel sv. Kateřiny se připomíná r. 1553, opraven na počátku 18. stol a před r. 1770.“ (Zdroj: https://www.bcb.cz/Katalog/Farnosti/POCATKY)

Interiér kostela svatého Jana Křtitele

Interiér kostela Božího Těla na hřbitově