Pouť na Velehrad 14.10.2017

Velehrad je farností olomoucké arcidiecéze, děkanátu Uherské Hradiště. Farnost zahrnuje obce Velehrad, Modrá, Salaš a Tupesy. Dohromady čítá asi 3.500 obyvatel. Přímo na Velehradě z tohoto počtu žije asi 1.300 lidí.

Chloubou farnosti je nádherná barokní bazilika (postavená na románských základech) s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera. V podzemí baziliky je přístupné lapidárium. Na nádvoří před bazilikou slavil 22.4.1990 mši sv. papež Jan Pavel II.. Bazilika s přilehlými budovami a areálem byla v dubnu 2008 prohlášena za národní kulturní památku.

Farnost je specifická tím, že se zde odvíjí nejen obvyklý život farní ale také poutní.

Ve farnosti působí 2 řehole. Duchovní správu a chod v bazilice zajišťuje řád Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Řeholní dům zde mají a chod poutního a exercičního domu Stojanov zajišťují sestry kongregace sv. Cyrila a Metoděje. Je zde dům pro kněze-důchodce zvaný Marianum. Na území farnosti se nacházejí 3 domy Ústavu sociální péče pro mentálně postižené s kapacitou asi 300 osob. V prostorách bývalého kláštera nyní funguje čtyřleté arcibiskupské gymnázium s názvem Stojanovo gymnázium Velehrad (SGV) s vlastním internátem. Další věci dovíme se na místě…

 

Cena zahrnuje dopravu s prohlídkou – 500 Kč (děti-200 Kč)
Bude upřesněna podle počtu poutníků.

V programu: Mše Sv.; prohlídka poutního místa a přednáška; muzeum

 ODJEZDY autobusu 14.10.2017:

RYNÁREC – 6.00
VESELÁ – 6:25
POČÁTKY
– 6:30
HORNÍ CEREKEV – 6:50

Návrat okolo 21:00 hod.

Přihlášky osobně v sakristii nebo na  tel: 730 168 096