Archiv rubriky: Aktuality

Informace pro děti z Pastoračního centra v Českých Budějovicích

Vážení rodiče,

blíží se postní doba a společně s mládeží připravilo Pastorační středisko pro Vaše děti on-line Popeleční středu. Rádi bychom dětem přiblížili postní dobu a motivovali je prostřednictvím video příběhů, bohoslužby slova s otcem Tomasem van Zavrelem a diskuzí se soutěží ve skupinkách. 

PROGRAM:
Začátek: v 18:00 na YouTubeProlidi.online
Diskuze pro přihlášené: 19:00 – 20:00 v aplikaci Teams. 

V březnu 5. – 7. měl proběhnout víkend pro děti Zajeď na hlubinu, ale to nebude vzhledem k aktuální situaci možné. Moc rádi se s dětmi setkáme alespoň on-line ve skupinkách. Není se čeho bát. Skupinky se budeme snažit tvořit tak, aby se děti už znaly. V přihlášce je možné do poznámky napsat, s kým chce být dítě ve skupince. 

Pokud byste našli nějaký problém v přihlašování, rádi pomůžeme.  

POPELEČNÍ STŘEDA ON-LINE

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-02-popelecni-streda-on-line-pro-deti

POSTNÍ VÝZVA PRO DĚTI

Dále připravujeme pro děti video postní výzvu na každý týden. Více informací na webových stránkách. 

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-02-postni-vyzva-pro-deti

Tábor pro děti na Hosíně

proběhne 11. – 16. 7. 2021
Přihlašování na tábor bude spuštěno ve středu 17. 2. ve 20:00 na stránkách Pastoračního střediska Biskupství českobudějovického. Letošní téma tábora bude Hraničářův učeň.

Těšíme se na Vás
za tým vedoucích
Petra Pletánková – koordinátorka projektů pro mládež

Apoštolský list Svatého otce Františka „Patris Corde“ u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve

Celý list ke stažení (PDF)

201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast1
201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast2
201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast3
201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast4
201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast5
201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast6
201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast7
201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast8
201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast9
201208_List Patris corde_sv_Josef_CZ_fin_Cast10

Tříkrálová sbírka – do 10. ledna koledníci do ulic nemohou

Drazí koledníci letošní sbírka 2021 bude probíhat podle níže uvedeného nařízení. Prosím o kontakt pokud by někdo po 10. lednu, nebo po snížení stupně PES chtěl koledovat v naší farností Horni Cerekev.

Prosím podívejte se na informace s Charity a žehnání koledníkům. P. Jaroslaw


jistě netrpělivě očekáváte zprávy k průběhu Tříkrálové sbírky 2021. V příloze posílám tabulku popisující podobu koledy podle stupně protiepidemického systému ČR (PES). Po dobu trvání 5. stupně koledníci vyrazit nemohou, máme dovoleno pouze umístění kasiček ve veřejně přístupných prostorech anebo šíření požehnání formou nápisů na dveře a roznos letáčků (bez přímého kontaktu s obyvateli domácnosti), čehož se však může zúčastnit nanejvýš dvojice.

V prvním lednovém týdnu Vás s kolegyňkami kontaktujeme, abychom se zeptali, zda byste byli ochotni počkat s koledou po 10. lednu, kdy, doufáme, dojde ke snížení stupně PES. Samozřejmě pochopíme odmítnutí.

Velmi přivítáme možnost umístit kasičku na úřadě, v kostele, v obchodě apod. Pokud by u Vás tato alternativa připadala v úvahu, budu ráda, dáte-li mi o tom vědět. Budu se snažit na našem webu https://pelhrimov.charita.cz/trikralova-sbirka-2021/ aktualizovat všechny potřebné informace, mj. i o tom, kde jsou v našem regionu umístěny kasičky.

Dále bych Vás chtěla pozvat ke zhlédnutí ONLINE žehnání koledníkům, které se uskuteční v sobotu 2. ledna 2021 od 10 hod. ve Vranově u Brna a živě jej bude přenášet ČT24 – odkaz najdete i na Facebooku Tříkrálové sbírky https://www.facebook.com/trikralovasbirka. Žehnání bude trvat cca 8 min a celebrovat jej bude Mons. Pavel Posád. Měli bychom mít poté k dispozici i záznam.

Za zhlédnutí jistě stojí rovněž online koleda na webu Tříkrálové sbírky https://www.trikralovasbirka.cz/, kde je zároveň možnost přispět do online kasičky. Děkujeme za případné šíření tohoto odkazu. Y

A abych se nezapomněla pochlubit, i my jsme si ve spolupráci se ZUŠ Pelhřimov natočili vlastní koledu, mrkněte https://www.youtube.com/watch?v=8Jd9Qc2eMaw. ;o)

Snad jsem Vás příliš nezahltila odkazy a informacemi. Pokud se chcete na cokoli zeptat, kdykoli mne kontaktujte na telefonu 604 222 024 nebo na e-mailu tks@pelhrimov.charita.cz.

Převelice Vám děkuju za přízeň, trpělivost a pochopení, které nám projevujete!

Organizační opatření ke stažení.

TKS_a_PES

 

Aktuální omezení počtů účastníku bohoslužeb platné od 27.12.2020

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb v krizovém opatření vlády č. 1375 pro období od 27. prosince 2020 00:00 hodin do 10. ledna 2020 23:59 jsou následující:

Omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

a)  shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

Poděkování za adventní aktivity

Děkujeme všem kdo se zapojili do naší adventní aktivity v kostele v Rynárci a v dalších farnostech.

Na nástěnku plnou nejrůznějších novinových zpráv postupně přibývaly symboly, které jsme z našich domovů doprovázeli modlitbou v rodině (na úmysly, které nám nabízely kartičky pro jednotlivé adventní neděle).

Můžete se přijít během vánočních svátků podívat, jak se během Adventu naše nástěnka proměnila a popřemýšlet, jak velká je Boží láska k nám. Boží dítě v jesličkách nás zve k tomu, abychom tuto radostnou zprávu nesli a šířili dál do světa. U naší nástěnky v Rynárci o Vánocích najdete i malé překvapení, které si můžete s sebou odnést domů 🙂 Je připraveno pro malé i velké 🙂 Nezapomeňte si je vyzvednout.

Přejeme všem našim rodinám opravdovou vánoční radost!!!

Sbírka na charitu 20.12.2020

Vážení bratři a sestry, milí farníci,
v neděli 20. prosince proběhne při bohoslužbách v českobudějovické diecézi
každoroční sbírka na diecézní Charitu. Více informací k ní naleznete na letáku v kostele
a na webové stránce, jež je na letáku uvedena. Minulý rok jsme díky Vaší štědrosti
v této sbírce získali 536 316 Kč, které nám umožnily podpořit ty, kdo se bez pomoci
druhých neobejdou a kterým se Charita snaží v nejrůznějších náročných životních
situacích podat ruku. Ať už jsou to nemocní, senioři, děti, rodiny s dětmi, lidé bez
domova a další.
Těch, kteří se ocitli v nouzi, letos kvůli koronavirové pandemii ještě přibylo. Často jsou
uvrženi do zcela nových problémů, které dosud nezažili a je pro ně obtížné je řešit.
Obzvlášť v takových chvílích se jim Charita, součást římskokatolické církve, snaží
nabídnout pomoc. Bez podpory Vás a dalších dárců bychom toho však nebyli schopni.
Protože není v současné době možné, aby se všichni věřící osobně účastnili bohoslužeb
v kostelích, ale jsou odkázáni na mše sv. vysílané v rádiu, televizi a na internetu,
rozhodli jsme se letos poprvé nabídnout dárců možnost, aby podpořili činnost Diecézní
charity České Budějovice převodem darované částky na bankovní účet
4200143282/6800 s variabilním symbolem 2020. Číslo bankovního účtu je uvedeno
také na letáku, který je přílohou tohoto dopisu a bude vyvěšen ve Vašem kostele.
Byli bychom Vám velmi vděční, kdybyste o konání sbírky na diecézní Charitu
informovali i Vaše známé a blízké, kteří nebývají v této době přítomni na mši sv.
v kostele.
Upřímně vám děkujeme za Vaši ochotu a pomoc. Přejeme Vám vše dobré a
požehnaný adventní čas.
S pozdravem
Jiří Kohout a R.D. Stanislav Brožka
ředitel Diecézní charity České Budějovice a prezident Diecézní charity České Budějovice

Sbirka_pro_Charitu_20-2-2020_r
Dopis_farníkum

List biskupa Vlastimila k aktuálnímu omezení počtu účastníků bohoslužeb

Vážení spolubratři v kněžské, jáhenské službě a akolyté,

30.11. bylo zveřejněno vládní nařízení, které bude platit od 3. do 12. prosince 2020.

Nás se v něm týká bod II/10.b): „shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu”.

Je pozornosti hodné, že jsme byli přeřazeni z oblasti kulturních akcí do výkonu ústavního práva shromažďovacího, což lépe odpovídá realitě.

Text celého vládního nařízení k nahlédnutí.

S přáním pevného zdraví a Božího požehnání

+ Vlastimil Kročil

Maximální počet účastníků bohoslužeb od 3. do 12. prosince 2020 v našich farnostech:

v Horní Cerekvi  45 lidí,

v Počátkách  76 lidí,

v Rynárci  38  lidí.