Archiv rubriky: Aktuality

Ohlášky na měsíc duben 2023 s velikonočním rozvrhem bohoslužeb

Na Květnou neděli 2.4. od 17.00 jsme zváni na koncert pěveckého sboru Lumen Pacov do kostela sv. Jakuba ve Veselé.

Po vigilii v Horní Cerekvi jsou všichni zváni na společnou slavnostní snídani na faře.

Po mši na Zelený čtvrtek bude v Horní Cerekvi následovat modlitba chval a celonoční adorace.

Během Velkého pátku se uskuteční Velkopáteční sbírka u Božího hrobu, jejíž výtěžek bude poslán na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
V Horní Cerekvi jsme zváni na křížovou cestu nejen pro děti od 10.00.
Další možnost společné modlitby křížové cesty bude od 14.15 před Velkopátečními obřady.

Poslední čtvrtek v měsíci 27.4. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Ohlášky na měsíc prosinec 2022

2.12. na první pátek v měsíci bude v Počátkách a v Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 pak mše sv.

V neděli 4.12. proběhne Sbírka na bohoslovce.

Adventní zpovídání v Pelhřimově bude od neděle 11.12. do středy 14.12. (pro zvětšení klikněte na rozpis)

V neděli 18.12. jsme zváni na Adventní koncert pěveckého souboru Lumen do Počátek od 17.00 v kostele sv. Jana Křtitele.

V pátek 23.12. jsme zváni na Večer chval do Horní Cerekve od 18.00, do gymnastického sálu ZŠ.

Vánoční bohoslužby

26.12. jsme zváni na divadélko Vánoční příběh s koledami do Horní Cerekve od 17.00 v kostele Zvěstování Páně.

28.12. jsme zváni na Vánoční příběh – děti z DDM Pelhřimov do Počátek od 19.00 v kostele sv. Jana Křtitele.

Poslední čtvrtek v měsíci12. od 12.00 do mše v 16.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Od 18.00 bude v kostele sv. Jakuba ve Veselé Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Kamínek.

Ohlášky na měsíc listopad 2022

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci od 1. do 8. listopadu jsou následující:
1. daný den přijmout eucharistii
2. navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3. pomodlit se na úmysl Svatého otce
4. v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Bohoslužby budou následovně:

1.11. – ve farním kostele – Horní Cerekev i Počátky 18.00

2.11. – na hřbitově – Horní Cerekev i Počátky 16.30 pobožnost 17.00 mše

3.11. – Veselá – 16.30 pobožnost na hřbitově a 17.00 mše

5.11. – Žirovnice – 17.30 pobožnost na hřbitově a 18.00 mše na hřbitově

4.11. na první pátek v měsíci bude v Počátkách a v Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 pak mše sv.

V neděli 6.11. proběhne Sbírka na charitu.

V sobotu 12.11. jsme zváni na Večer chval do Horní Cerekve od 18.00, tentokrát v gymnastickém sále ZŠ.

V neděli 13.11. proběhne Sbírka na podporu katolických médií.

Poslední čtvrtek v měsíci 27.10. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

27.11. vstupujeme do doby adventní. Během bohoslužeb 1. neděle adventní budou požehnány adventní věnce.