Starší fotografie – archiv

Česko zpívá koledy 2015

Mikulášská besídka

Adventní pouť do Prahy

Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi

Svatomartinský průvod a svěcení mladého vína 14.11.2015

 

Svatomartinský florbalový turnaj 2015

Promítání filmu ze Zambie ke Světové misijní neděli

Národní eucharistický kongres 2015

Pouť v Milíčově a v Bělé na sv. Václava 28.9.2015

Farní táborák – Září 2015

V neděli 6. září se konal na faře v Horní Cerekvi farní táborák s řadou soutěží nejen pro děti. Děkujeme všem, kteří pomohli s jeho organizací a kteří také přinesli ochutnat své dobroty. Počasí bylo dobré a umožnilo nám rozdělat oheň a opéci si špekáčky. Poprvé jsme na této neformální akci také přivítali naše nové spolufarníky z Nového Rychnova.

Pouť v Rynárci 2015

Pouť ve Veselé doprovodilo žehnání aut

Tradiční svatojakubská pouť se konala ve Veselé v neděli 26. července. Naplnila se pranostika „svatá Anna, chladna zrána“, takže v zaplněném kostele byl příjemný chládek. P. Jaroslaw Zygmunt kázal o tom, že matka sv. Jakuba a jeho bratra Jana „lobbovala“ u Ježíše za „dobrá místa“ v jeho království – a nakonec byl sv. Jakub jeden z prvních mučedníků. Po mši svaté otec Jarek také požehnal přítomná auta a kola, což jejich majitelé potvrdili klaksonem nebo zvonkem (p. Václav Brixi i při svém úctyhodném věku dorazil z Horní Cerekve na kole). Ministrant Roman Marek přitom rozdával odznáčky sv. Kryštofa i kartičku s přáním, aby v případě zraněn í při dopravní nehodě byl přivolán římskokatolický kněz. Odpoledne pak byla adorace s požehnáním, kdy otci Jarkovi asistoval akolyta Petr Peroutka. Dorazily i členky kapely SisterBand (na snímku Marie Dvořáková zkouší štěstí na pouťové střelnici).

Pěší pouť řeholních sester Boromejek

Sestra Marcela, sestra Přemysla a sestra Františka z Prahy, které se zastavily na poutní cestě v Horní Cerekvi 21.7.2015. Dobře že každá cesta má svůj cíl. Není to jen cesta někam, pouť to je především duchovní cestování. Sestry putovaly do Kostelního Vydří.

Rodinný koncert klasické komorní hudby v kostele v Horní Cerekvi

Byli u nás manželé Petr Nouzovský (violoncello), Kristína Nouzovská-Fialová (viola) a také otec s dcerou Antonín Rous (housle) a Zuzana Rousová-Woelderink (viola). Děkujeme za krásnou hudbu.

Pouť v Horní Cerekvi 2015 – kostel sv. Jana Křtitele na Hřbitově

Biskupské svěcení

 

Adorace – modlitba  Národního eucharistického kongresu 2015.

Horní Cerekev 10.6.2015

Boží Tělo v Rynárci 7.6.2015

Farní fotbalový turnaj 6.6.2015

Vyhlídkový let Otce Jarosława nad farnostmi 4.6.2015

Farní táborák – 31.5.2015

Pouť na Křemešník 2015

Poutní zájezd do Čenstochové 2015

Velikonoce 2015

Farní ples 2015

Vánoce 2014