Velikonoce 2015

 1. Pán Bůh zaplať za KOSTELNÍ SBÍRKY. Kvetna-nedele
  Na Zelený čtvrtek (02.04.) bude POSTNÍ ALMUŽNA URČENA NA CHARITATIVNÍ A MISIJNÍ ÚČELY
  Na Velký Pátek (03.04.)  bude SBÍRKA NA BOŽÍ HROB V JERUZALÉMĚ
  Na Bílou sobotu (04.04.)  a na Velikonoční neděli, pondělí (05.04.) na potřeby farnosti
 2. V úterý v 08.30 h bude úklid kostela v Horní Cerekvi. Kdo má čas, ať přijde pomoci.
 3. V pátek v 9.00 h bude v Horní Cerekvi nácvik ministrantů na Svátky.
 4. VELIKONOČNÍ TRIDUUM (od večerní bohoslužby na Zelený čtvrtek do nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně) stojí v samotném středu prožívání liturgického roku. V těchto dnech slavíme uskutečnění a dovršení Božího díla, naší spásy skrze Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání. Je proto velmi důležité pro skutečně věřícího křesťana prožívat tyto události i ve společenství Církve slavením společných liturgií.
 1. Na ZELENÝ ČTVRTEK – MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ jsou v Rynárci v 17.00 h a
  v Horní Cerekvi v 19.00 h.
  Po bohoslužbách budou následovat společné adorace v „Getsemanské zahradě“.
 1. VELKÝ PÁTEK je DEN PŘÍSNÉHO PŮSTU! Znamená to v tento den zdrženlivost od masa a střídmost v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let a střídmost v jídle od 18 do 60 let.
  Střídmost v jídle znamená, že člověk může jíst 3 x denně, ale jen jednou se může najíst plně.
  V Horní Cerekvi bude v 16.30 h KŘÍŽOVÁ CESTA a v 17.00 h LITURGIE PAMÁTKY UMUČENÍ PÁNĚ.
  Ve Veselé bude v 18.30 h KŘÍŽOVÁ CESTA a v 19.00 h LITURGIE PAMÁTKY UMUČENÍ PÁNĚ.
  Po bohoslužbách budou následovat společné adorace v „Božím hrobě“.
 1. Na BÍLOU SOBOTU trvá Církev na modlitbách u Kristova hrobu a očekává Jeho vzkříšení.
  Půst zdrženlivosti a újmy se doporučuje zachovávat i na Bílou sobotu, abychom s povznesenou a otevřenou duší vstoupili do radosti Zmrtvýchvstání Páně.
  09.00 h – v Horní Cerekvi žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
  10.00 h – ve Veselé žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
  11.00 h – v Rynárci žehnání velikonočních pokrmů a Adorace v „Božím hrobě“
 1. VELIKONOČNÍ VIGILIE – MŠE SV. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ začne v Horní Cerekvi v 20.00 h před kostelem, požehnáním ohně a paškálu. Prosím, přineste s sebou na tuto slavnou mši sv. svíčky. Po bohoslužbě BUDE PRŮVOD VZKŘÍŠENÍ! Po obřadech na faře bude AGAPE – radostné setkaní farníků!
 1. V neděli (05.04.) je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.
  Nedělní mše sv. budou v Rynárci v 07.30 h, ve Veselé v 09.00 h a v Horní Cerekvi v 10.30 h.
 1. V pondělí (06.04.) je DRUHÝ DEN VELIKONOČNÍHO BOŽÍHO HODU.
  Sváteční mše sv. budou v Rynárci v 07.30 h, ve Veselé v 09.00 h a v Horní Cerekvi v 10.30 h.

Vám všem, milým hostům a farníkům, přeji hodně duchovních zážitků při slavení a prožívaní svatého týdne.  K tomu ať nám také Bůh žehná.