Zahájení oprav kostela v Rynárci

Milí farníci

Po osmi létech shromažďování dokumentace a po mnoha schůzkách, jsme konečně zahájili opravy našeho kostela. Cílem prvním bylo vymalovat kostel, ale před tím jsme museli udělat změření kostela a zpracovat projektovou dokumentací. Teď v kostele probíhá výměna elektroinstalace a modernizace ozvučení. Prohlédnout musíme také naše zabezpečení kostela alarmem. Zatím nevíme, jak dlouho budou práce probíhat, ale doufám, že vše bude probíhat hladce. 

Teď se v kostele stejně nemůžeme scházet v plném počtu a tak nám situace pomáhá. 

Díky vstřícnosti naší obce máme místnost, kde budeme sloužit Mši sv. Prosím kontaktujte paní Novotnou, pokud se budete chtít zúčastnit Mše sv.

Přeji požehnaný čas postní doby a pamatuji na Vás v modlitbě.

Jarosław ZYGMUNT