Pohřeb

Pohřeb

Křesťanský pohřeb

pohreb_1

Pokud vám někdo zemře a chcete zařídit církevní pohřeb, doporučujeme co nejdříve, osobně nebo i telefonicky, kontaktovat faráře a domluvit s knězem termín pohřbu.

Doneste prosíme křestní list zemřelého.

Při pohřbu do země se vykopání hrobu domlouvá na obci, která spravuje a vlastní hřbitov .

Křesťanský pohřeb ve farnosti se koná podle církevního práva nejprve ve farním kostele z něhož následuje pohřební průvod na místní hřbitov, kde jsou ostatky zesnulého uloženy do země. Při kremaci se koná pohřeb taktéž v kostele a ostatky s rakví se poté odváží ke zpopelnění.

Křesťanský pohřeb je liturgickým obřadem církve. Služba církve se zaměřuje na to, aby vyjádřila účinné společenství se zesnulým a aby byl zvěstován život věčný. Obřady vyjadřují velikonoční ráz smrti, to znamená bolest smrti, ale i naději budoucího vzkříšení. Příbuzní zesnulého jsou přivítáni slovem útěchy, společenství se shromáždí k modlitbě a očekává slova věčného života v Božím slově.

Pohřební promluva se vyhýbá formě a stylu pohřební chvalořeči, ale osvětluje tajemství křesťanské smrti. Skrze eucharistickou oběť mše svaté církev prosí, aby její syn byl očištěn od svých hříchů i jejich následků a aby byl připuštěn k hostině v Božím království. Obřad rozloučení se zesnulým po mši svaté vyjadřuje odporučení církve zemřelého Bohu (Srov. KKC 1684-1690).

Máte li nějaké další dotazy ohledně církevního pohřbu, kdykoliv nás kontaktujte.