Společenství Hagios

Společenství Hagios

Společenství Hagios Je spolčo mladých lidí, kteří společnými setkáními prohlubují svou víru a chtějí být "Hagios" - v překladu z řečtiny použitelní pro Boha.

Aktuální informace o činnosti Společenství Hagios můžete sledovat na jeho Facebooku, nebo Instagramu.

Společenství HAGIOS