Sponzorské dary

Sponzorské dary

Rádi byste podpořili opravy našich kostelů nebo přispěli na provoz farností?

Vaše finanční dary můžete bezhotovostně poukazovat na bankovní účty jednotlivých farností:

ČÍSLA ÚČTŮ:    
Horní Cerekev 3316209349 / 0800 QR platba sponzorského daru pro farnost Horní Cerekev
Žirovnice 4354229329 / 0800 QR platba sponzorského daru pro farnost Žirovnice
Počátky 4740842359 / 0800 QR platba sponzorského daru pro farnost Počátky
Veselá 3316205399 / 0800 QR platba sponzorského daru pro farnost Veselá u Kamenice nad Lipou

 

Dar pro farnost je možné odečíst od daňového základu a snížit si tak daň z příjmu. Pokud přispějete jakýmkoliv finančním darem, můžeme vám pro daňové účely vystavit potvrzení o přijetí daru, nebo darovací smlouvu. Zvláště před koncem účetního roku může být tato možnost zajímavá pro podnikatele a společnosti, které by se rády podíleli na našich provozních nákladech.

Potvrzení vám budou vydána na Vaši žádost na faře v Horní Cerekvi.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Jak je to s daňovým zvýhodněním?

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, anebo činí alespoň 1.000,- Kč. Jedná se o celkovou hodnotu, takže lze sčítat několik menších darů dohromady. Vyplatí se proto evidovat i dary menší hodnoty. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo součet darů za rok převyšující částku 1.000,- Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota konkrétního daru činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Římskokatolická farnost je osvobozena od daně darovací. Veškeré dary, které získá, tak mohou být v nesnížené výši využity pro farnost.