Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 28.11. do 31.12.2024

Den Čas Místo a text
úterý
28.11.
18:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava Andrleho, jeho rodiče, rodinu Šimkovu a Pavlíčkovu.
středa
29.11.
18:00 kaple na faře (Počátky): Za Františka Janko a celý rod.
čtvrtek
30.11.
12:00 Veselá: adorace
Poslední čtvrtek v měsíci jsme zváni do Veselé k adoraci.
18:00 Veselá: Za rodiče Kuklovy, Valkovy, Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy, Janu Kalinovu, Věru Hůlkovu a za Boží požehnání.
pátek
1.12.
17:00 Horní Cerekev: Na první pátek vždy hodinová adorace přede mší sv.
Možnost přistoupit ke svátosti smíření.
17:00 kaple na faře (Počátky): Na 1. pátek v měsíci vždy hodinu přede mší sv. je adorace během které je možno také přistoupit ke svátosti smíření.
18:00 Horní Cerekev: Za Antonína a Martu Havlíkovi.
18:00 kaple na faře (Počátky): Za manžela Josefa, sestru Janu, za rod Frintů, Urbanů a Nechvátalů.
sobota
2.12.
17:30 Žirovnice: adorace
18:00 Žirovnice: Za Annu a Jaroslava Holubovi, jejich rodiče a sourozence.
neděle
3.12.
08:00 Počátky: Za rodinu Holých a Talpovu a dvo.
08:55 hotel U Modré Hvězdy: farní kafe
Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
09:30 Veselá: Za Boží požehnání, ochranu PM a dary Ducha sv. pro dvě rodiny Sochorovi, rodinu Fialovu, za 50 let společného života a za + rodiče Sochorovy a Vránkovy.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
5.12.
18:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava a Marii Svobodovi, Františka a Miladu Mezerovi, jejich dceru Miladu a celou živou rodinu Mezerovu.
středa
6.12.
10:00 LDN Počátky: ( volná intence )
18:00 kaple na faře (Počátky): Za Antonína Odrážku, manželku a zemřelé z obou rodin.
18:45 Počátky - farní sál: Bible a archeologie
Cyklus přednášek na téma Bible a archeologie.
čtvrtek
7.12.
18:00 Veselá: Za Matějku, jeho rodiče, rodinu Kněžínkovu a ostatní + příbuzné.
pátek
8.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
9.12.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
10.12.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za Antonína a Vlastu Lisovi, syna Antonína, rodiče Novákovy. Za Ladislava Heřmánka, Jana Popelku a jejich rodiče a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za rodinu Hákovu, Mikanovu, Beranovu a manžele Balounovi.
úterý
12.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
13.12.
18:00 kaple na faře (Počátky): Za Miladu Martínkovou, manžela Josefa a dvo.
čtvrtek
14.12.
17:00 Veselá: Za Milana a Jaroslavu Blažkovi, syna Ondřeje, rodiče Zachovy, syna Petra, dvo. a Boží požehnání.
18:00 Veselá: Vánoční koncert - Kamínek
Vánoční koncert Kamínek
pátek
15.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
16.12.
15:00 Žirovnice: Vánoční koncert ZUŠ Žirovnice
Vánoční koncert ZUŠ Žirovnice
18:00 gymnastický sál ZŠ Horní Cerekev: Večer chval
Večer chval
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
17.12.
08:00 Počátky: Za Simonku Urbanovu, sestru Marii a dvo.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: <p>Poděkování za osmdesát let života a šedesát let společného života.</p>
17:00 Počátky: Andělský akordeon - koncert
( volná intence )
18:00 Počátky: adventní koncert - Andělský akoredeon
adventní koncert Andělský akordeon
úterý
19.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
20.12.
10:00 LDN Počátky: ( volná intence )
18:00 kaple na faře (Počátky): Za Jaroslava Vlka a jeho rodiče.
čtvrtek
21.12.
18:00 Veselá: Za rodiče Smětákovy, Šaškovy a dary Ducha sv.
pátek
22.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
23.12.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
24.12.
08:00 Počátky: Za + z rodiny Karásků a dvo.
09:30 Veselá: Za Tomáše Buška, Marii a Miloslava Blažkovi, rodiče Tulachovy a Blažkovy, za Bohumila Buška, rodiče Buškovy a Fraňkovy, za Jiřího Tulacha, Jaroslava Havránka, Jindřicha Svobodu, Vladimíra Mitase, za + příbuzné a přátele a za Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
20:00 Počátky: Za rodinu Hezinovu a Novotných, Šteflovu a Bohumila Janů.
22:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
pondělí
25.12.
08:00 Žirovnice: ( volná intence )
08:00 Počátky: Za Františka Peroutku a manželku Jarmilu.
09:30 Veselá: Za rodiče Hunalovy, 3 syny a jejich manželky, Josefa Bartoně a celý rod, Miloslava Plešáka a jeho rodiče, rodinu Novákovu, Hronovu a za Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: Za rodiče Chadimovy, Dvořákovy, jejich rodiče, sourozence a děti a celou živou rodinu Dvořákovu.
úterý
26.12.
08:00 Počátky: Za rodinu Žižkovu.
09:30 Veselá: Za celou rodinu Panošovu, Římalovu a ostatní příbuzenstvo.
11:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava Kesnera a rodiče, rodiče Bártů a celou rodinu, rodinu Kotrčovu a dvo.
17:00 Horní Cerekev: Divadlo - Vánoční příběh s koledami
( volná intence )
čtvrtek
28.12.
12:00 Veselá: adorace
Poslední čtvrtek v měsíci jsme zváni do Veselé k adoraci.
18:00 Veselá: Za Tomáše Marka, jeho rodiče a bratry, snachu Jaroslavu, rodiče Šmídovy, syna Josefa, manžele Bílých, Vlkovy, Zapletalovy, Růženu Vlachovu a dvo.
pátek
29.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
30.12.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
31.12.
08:00 Počátky: Na poděkování za uplynulý rok.
09:30 Veselá: Za rodinu Petráskovu, Hávovu, Albrechtovu, Havlovu a celý živý i + rod.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
pondělí
1.1.
08:00 Počátky: ( volná intence )
09:30 Veselá: ( volná intence )
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
3.1.
18:00 kaple na faře (Počátky): Za Josefa Párala, manželku Marii a rodiče Čihákovi.
čtvrtek
4.1.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
5.1.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 kaple na faře (Počátky): Za Jaroslavu Fáčkovu, sestru, rodiče a dvo.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
6.1.
17:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
7.1.
08:00 Počátky: Za Ludmilu Hronovu, manžela a dceru.
08:55 hotel U Modré Hvězdy: farní kafe
Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
09:30 Veselá: Za rodinu Vlčkovu, Hájkovu, Denkovu, Brychtovu, Veselých a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
9.1.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
10.1.
18:00 kaple na faře (Počátky): Za Marii Janko a celý rod.
čtvrtek
11.1.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
12.1.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
13.1.
18:00 gymnastický sál ZŠ Horní Cerekev: Večer chval
Večer chval
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
14.1.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za Václava Hrnčíře, jeho rodiče, Josefa Kuklu, jeho rodiče, Josefa Pilského, jeho rodiče, za dar víry a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
16.1.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
17.1.
18:00 kaple na faře (Počátky): Za Josefa a Marii Kantorovi, syna Zdeňka a Jaroslavu Bartákovu.
18:45 Počátky - farní sál: Bible a archeologie
Cyklus přednášek na téma Bible a archeologie.
čtvrtek
18.1.
18:00 Veselá: Za Tomáše Marka, jeho rodiče a bratry. Za Josefa Šmída, jeho rodiče, manžele Bílých, Zapletalovi, Vlkovi, Růženu Vlachovu, Boží požehnání a dvo.
pátek
19.1.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
20.1.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
21.1.
08:00 Počátky: Za rodinu Holých, Talpovu a dvo.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
23.1.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
24.1.
18:00 kaple na faře (Počátky): ( volná intence )
čtvrtek
25.1.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: Za rodiče Vlkovi, jejich rodiče a sourozence. Za Tomáše Marka, všechny živé a + příbuzné, Boží požehnání a dvo.
pátek
26.1.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
27.1.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
28.1.
08:00 Počátky: Za Marii Odrážkovou, manžela, rodiče a sourozence.
09:30 Veselá: ( volná intence )
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
30.1.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
31.1.
18:00 kaple na faře (Počátky): Za Jaroslava Vincence, jeho rodiče a sourozence.
čtvrtek
1.2.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
2.2.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za + Pavla a Jana Leszkových.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
3.2.
17:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
4.2.
08:00 Počátky: Za Jarmilu Peroutkovou a manžela Františka a jejich rodiče.
08:55 hotel U Modré Hvězdy: farní kafe
Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
09:30 Veselá: Za Miloslava a Jaroslavu Markovi, jejich rodiče a bratry. Za manžele Hunalovi, Václava Jůzu, Rudolfa Vaňka, všechny příbuzné a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
6.2.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
7.2.
18:00 Počátky: Za + Miroslava Kuzmiaka.
čtvrtek
8.2.
18:00 Veselá: Za Václava Hrona, jeho rodiče a sourozence, rodinu Šimpachovu, rodiče Spáčilovy a dvo.
pátek
9.2.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
10.2.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
11.2.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za rodiče Charvátovy, Čekalovy, Štěpánovy, Jana čekala, syna Josefa a jeho rodinu, Jaroslava, Františka, sestru Marii, manžele Machýčkovy a dvo.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
13.2.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
14.2.
18:00 Počátky: Za Václava Janko a celý rod.
čtvrtek
15.2.
18:00 Veselá: Za rodiče Šaškovy, Smětákovy, Jindru Získalovu, Antonína Švejdu, dary Ducha sv. a celý živý i + rod.
pátek
16.2.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
17.2.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
18.2.
08:00 Počátky: Za + z rodin Drahozalovi, Neprašovi, Marii Dufkovou a dvo.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
20.2.
18:00 Horní Cerekev: Za Antonína Svobodu, Žofii Svobodovou a jejich děti.
středa
21.2.
18:00 Počátky: Za Boženu Fraucánovu a celý rod.
18:45 Počátky - farní sál: Bible a archeologie
Cyklus přednášek na téma Bible a archeologie.
čtvrtek
22.2.
18:00 Veselá: Za rodinu Bednářovu, Blažkovu, Janů, Tošerovu, všechny příbuzné a přátele, kněze, kteří působili v naší farnosti a dvo.
pátek
23.2.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
24.2.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
25.2.
08:00 Počátky: Za Jarmilu Peroutkovou a manžela Františka a jejich rodiče.
09:30 Veselá: Za Alenu Bílkovskou a celý její rod, za Josefa Bílkovského a celý jeho rod, za manžele Šlechtovy, manžele Kešnerovy a jejich sourozence, dvo. a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
27.2.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
28.2.
18:00 Počátky: Za Josefa Martínka, manželku Miladu, rodiče a sourozence.
čtvrtek
29.2.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
1.3.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za Václava Vyvadila a jeho rodiče.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
2.3.
17:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
3.3.
08:00 Počátky: Za Miladu Urbanovu a vnučku Simonku.
08:55 hotel U Modré Hvězdy: farní kafe
Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
09:30 Veselá: Za celou rodinu Jelínkovu, Zemanovu, Jelenovu a duše na které nikdo nepamatuje.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
5.3.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
6.3.
18:00 Počátky: Za Jarmilu Budkovu, jejího manžela, rodiče a dvo.
čtvrtek
7.3.
18:00 Veselá: Za Jana a Františku Blažkovi, jejich rodiče, rodiče Mazancovy, Ludmilu Dvořákovu, Marii Vlasákovu, pana Dr. Jaroslava Kadlece a všechny dvo.
pátek
8.3.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
9.3.
08:00 Horní Cerekev - Hotel Rustikál: Farní duchovní obnova
Zveme všechny na Farní duchovní obnovu pod vedení P. Františka Hylmara, SJ.
Hlásit se můžete u P. Martin Bráchy (+420 721 074 647, rkf.hornicerekev@dicb.cz).
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
10.3.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za rodiče Čekalovy, Štěpánovy, Charvátovy, Jana Čekala, syna Josefa a Václava, Jaroslava a Františka, sestry Marii a Růženu a jejich rodiny. Za manžele Machýčkovi, Coufalovi, Hávovi, Petráskovi, Bartoňovi a dvo.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
14:00 Pelhřimov: Postní zpovídání
( volná intence )
pondělí
11.3.
07:00 Pelhřimov: Postní zpovídání
( volná intence )
úterý
12.3.
07:00 Pelhřimov: Postní zpovídání
( volná intence )
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
13.3.
07:00 Pelhřimov: Postní zpovídání
( volná intence )
18:00 Počátky: Za + Miroslava Kuzmiaka.
čtvrtek
14.3.
18:00 Veselá: Za rodiče Kuklovy a Vlkovy, celý živý i + rod. Za rodiče Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy. Za dar víry a Boží požehnání.
pátek
15.3.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
16.3.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
17.3.
08:00 Počátky: Za Josefa Martínka, manželku Miladu a dvo.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: Za Josefa Kuštu, rodinu Kuštovu a Musilovu.
úterý
19.3.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
20.3.
18:00 Počátky: Za Josefa Nechvátala, rodiče Frintovi a Nechvátalovi.
čtvrtek
21.3.
18:00 Veselá: Za Josefa Hrnčíře, jeho rodiče, rodiče Bicanovy, jejich příbuzné a známé, dvo a za dary a ovoce Ducha sv. pro živý rod.
pátek
22.3.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
23.3.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
24.3.
08:00 Počátky: Za Josefa Hrnčíře, manželku a jejich rodiče.
09:30 Veselá: Za Václava Hrnčíře, jeho rodiče, Josefa Kuklu, jeho rodiče, Josefa Pilského, jeho rodiče, dar víry a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
pondělí
25.3.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
čtvrtek
28.3.
18:00 Počátky: Za Františka Hrona, manželku a dceru.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
pátek
29.3.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
30.3.
21:00 Počátky: ( volná intence )
neděle
31.3.
04:30 Horní Cerekev: ( volná intence )
08:00 Počátky: Za + z rodiny Hynkovi, Malínkovi, Žižkovi a Trávníčkovi.
09:30 Veselá: Za Josefa a Ludmilu Blažkovi, celou + rodinu, rodinu Janů a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
pondělí
1.4.
08:00 Počátky: Za zemřelé z rodiny Dvořákovi, Šafránkovi, Dočekalovi a Antonína Příhodu.
09:30 Veselá: Za Boženu a Václava Peroutkovi, jejich děti a rodiče a celou rodinu, za Boženu a Josefa Doskočilovi, jejich děti a rodiče a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za Rudolfa Šmída, jeho rodiče a prarodiče, Aloisii a Josefa Šmídovi, Petronilu a Jana Zajícovi.
čtvrtek
4.4.
18:00 Veselá: Za rodinu Melzochovu, Josefa a Miladu Kryzanovi, jejich příbuzné, přátele a známé, dvo. a mír ve světě.
pátek
5.4.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Poděkování za dožité narozeniny.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
6.4.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
7.4.
08:00 Počátky: Za farnost.
08:55 hotel U Modré Hvězdy: farní kafe
Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
09:30 Veselá: Za rodiče Provázkovy, Dolejších, Františka a Věru Rychecký, Miloše Provázka, Jana Račana, Jiřinu Provázkovou, Ferdinanda a Marii Provázkovi a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava a Marii Svobodovi, Františka a Miladu Mezerovi, jejich dceru Miladu a celou živou rodinu Mezerovu.
úterý
9.4.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
10.4.
18:00 Počátky: Za Věru Janko, rodiče a sourozence.
čtvrtek
11.4.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
12.4.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
13.4.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
14.4.
08:00 Počátky: Za + z rodin Novákovi, Markovi a dvo.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
16.4.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
17.4.
18:00 Počátky: Za Jaroslava Budka, manželku a rodinu Markovu.
čtvrtek
18.4.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
19.4.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
20.4.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
21.4.
08:00 Počátky: Za Rostislava Havlíčka.
09:30 Veselá: Za rodinu Valkovu, za dar víry, vedení Duchem sv. a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
23.4.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
24.4.
18:00 Počátky: Za Jana a Jaroslavu Novotných, Marii Böhmovou a rodiče Bouzkovy.
čtvrtek
25.4.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: Za Růženu a Josefa Svobodovi, jejich rodiče, Josefa a Boženu Zmeškalovi, Ladislava Svobodu, manžele Horčičkovy, Zdeňka Batovce, Bohumila Bínu, Boží požehnání a dvo.
pátek
26.4.
18:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava Vopálku a jeho rodiče.
sobota
27.4.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
28.4.
08:00 Počátky: Za Jaroslava Vlka, jeho rodiče a dvo.
09:30 Veselá: Za rodiče Šaškovy, Smětákovy, Jindru Získalovu, Antonína Švejdu, dary Ducha sv. a celý živý i + rod.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
30.4.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Štěrbovy, Jaroslavu a Jana Štěrbovi.
středa
1.5.
18:00 Počátky: Za Marii Skalickou, syna, manžela, rodiče a bratry.
čtvrtek
2.5.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
3.5.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za + a živé spolužáky.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Rycheckých, Jaroslava Šváchu, Františka, Ivetu a Věru Rychecké.
sobota
4.5.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
5.5.
08:00 Počátky: Za farnost.
08:55 hotel U Modré Hvězdy: farní kafe
Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
09:30 Veselá: Za všechny + členy SDH Veselá, všechny hasiče, záchranáře a zdravotníky, za ochranu svatého Floriána, patrona hasičů a dvo.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
7.5.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
8.5.
18:00 Počátky: Za + Pavla a Jana Leszkových.
čtvrtek
9.5.
18:00 Veselá: Za Tomáše Buška, Marii a Miloslava Buškovi, Bohumila Buška, za + příbuzné a přátele a za Boží požehnání.
pátek
10.5.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
11.5.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
12.5.
08:00 Počátky: Za Emilii Hörnerovu.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
14.5.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
15.5.
18:00 Počátky: Za Boženu Havlíčkovu.
čtvrtek
16.5.
18:00 Veselá: Za rodinu Martínkovu, Nevoralovu, Maškovu, Suchých, Šramotovu, Zuzanu a Jana Slavíkovi, dvo. a Boží požehnání.
pátek
17.5.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
18.5.
16:00 kaple sv. Jana Nepomuckého (Polesí): Za obec a přinesené úmysly.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
19.5.
08:00 Počátky: Za rodiče Malínkovy, jejich rodiče a sourozence.
09:30 Veselá: ( volná intence )
11:00 Horní Cerekev: Za Jana a Blaženu Hronovu a syna.
úterý
21.5.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
22.5.
18:00 Počátky: Za Františka Tolknera, manželku, syny a celý rod.
čtvrtek
23.5.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
24.5.
18:00 Horní Cerekev: Za Jana Halíka, rodinu Halíkovu a Páchovu.
sobota
25.5.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
26.5.
08:00 Počátky: ( volná intence )
09:30 Veselá: Za rodiče Novákovy, syna Františka, rodiče Markovy, Podhorských, Kumžákovy a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
28.5.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Mikanovy.
středa
29.5.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: ( volná intence )
čtvrtek
30.5.
18:00 kostel Božího Těla (hřbitov Počátky): Za Boženu a Františka Mitasovi, dceru Marii a vnučku Simonku.
pátek
31.5.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Šimánkovy, Václava a Ludmilu Šimánkovi, Miroslava a Miladu Šimánkovi.
sobota
1.6.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
2.6.
08:00 Počátky: Za farnost.
08:55 hotel U Modré Hvězdy: farní kafe
Každou první neděli v měsíci jsme zváni na farní kafe do hotelu U Modré Hvězdy. Můžete s sebou vzít nějaké sladké, nebo slané pečivo k snídani. Pití je zajistěno.
Těšíme se na setkání.
09:30 Veselá: Za rodinu Petráskovu, Havlovu, Hávovu a Albrechtovu, celý živý i + rod, dary Ducha sv. a dar víry.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
4.6.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
5.6.
18:00 Počátky: ( volná intence )
čtvrtek
6.6.
18:00 Veselá: Za rodiče Kuklovy a Vlkovy, celý živý i + rod. Za rodiče Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy. Za dar víry a Boží požehnání.
pátek
7.6.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: ( volná intence )
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
8.6.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
9.6.
08:00 Počátky: Za Janu Heřmánkovu a švagra Josefa.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
11.6.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
12.6.
18:00 Počátky: ( volná intence )
čtvrtek
13.6.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
14.6.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Polákovy, rodiče Vaňkovy, Václava a Janu Vaňkovi.
sobota
15.6.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
16.6.
08:00 Počátky: Za + rodiče Helenu a Štefana Živčákovy.
09:30 Veselá: Za Miloslava a Jaroslavu Markovi, jejich rodiče a bratry. Za manžele Hunalovi, Václava Jůzu, Rudolfa Vaňka, všechny příbuzné a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za Josefa Kuštu, rodinu Kuštovu a Musilovu.
úterý
18.6.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
19.6.
18:00 Počátky: Za Jana Fáčka, manželku, bratra a dvo.
čtvrtek
20.6.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
21.6.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
22.6.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
23.6.
08:00 Počátky: Za Petra Zboroně a celý rod.
09:30 Veselá: Za Josefa a Zdeňku Nováčkovi, Josefa a Annu Liškovi a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
25.6.
18:00 Horní Cerekev: Za Jana Halíka, rodinu Halíkovu a Páchovu.
středa
26.6.
18:00 Počátky: ( volná intence )
čtvrtek
27.6.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
28.6.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
29.6.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
30.6.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za požehnané prázdninové dny.
11:00 kostel sv. Jana Křtitele (hřbitov Horní Cerekev): ( volná intence )
úterý
2.7.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
3.7.
18:00 Počátky: ( volná intence )
čtvrtek
4.7.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
5.7.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: ( volná intence )
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
6.7.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
7.7.
08:00 Počátky: Za Josefa a Marii Kantorovi, syna Zdeňka a Jaroalavu Bartákovu.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: Za Františku Šmídovou a její rodiče, Filipínu a Antonína Votrubovi, Boženu a Františka Kantorovi a jejich syny.
úterý
9.7.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
10.7.
18:00 Počátky: ( volná intence )
čtvrtek
11.7.
18:00 Veselá: Za Jana Matějku, jeho rodiče, rodinu Kněžínkovu a ostatní příbuzné.
pátek
12.7.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
13.7.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
14.7.
08:00 Počátky: Za Stanislavu Adamcovu a manžela Josefa.
09:30 Veselá: Za Václava Hrnčíře, rodinu Valkovu, dar víry a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: Za Marii Musilovu, rodinu Musilovu a Hronovu.
úterý
16.7.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
17.7.
18:00 Počátky: Za Boženu Vincencovu, jejího manžela a vnuka Pavla.
čtvrtek
18.7.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
19.7.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
20.7.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
21.7.
08:00 Počátky: Za Josefa Tolknera, rodiče, bratra a rodiče Odrážkovy.
09:30 Veselá: Za rodiče Oumarovy a Šimpachovy, jejich rodiče, všechny příbuzné, Boží požehnání a dvo.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
23.7.
18:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava a Marii Svobodovi, Františka a Miladu Mezerovi, jejich dceru Miladu a celou živou rodinu Mezerovu.
středa
24.7.
18:00 Počátky: Za Františka Hezinu a jeho rodiče.
čtvrtek
25.7.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
26.7.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
27.7.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
28.7.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za všechny živé a + občany obce Veselá a za občany celé naší farnosti a dvo.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
30.7.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
31.7.
18:00 Počátky: Za Václava Janko a celý rod.
čtvrtek
1.8.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
2.8.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: ( volná intence )
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
3.8.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
4.8.
08:00 Počátky: Za Ferdinanda Hörnera.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
6.8.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
7.8.
18:00 Počátky: Za Františka Peroutku, manželku Jarmilu a jejich rodiče.
čtvrtek
8.8.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
9.8.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
10.8.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
11.8.
08:00 Počátky: Za Boženu Vincencovu a její sourozence.
09:30 Veselá: ( volná intence )
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
13.8.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
14.8.
18:00 Počátky: ( volná intence )
čtvrtek
15.8.
18:00 Veselá: Za Tomáše Marka, jeho rodiče a bratry. Za Josefa Šmída, jeho rodiče, manžele Bílých, Zapletalovi, Vlkovi, Růženu Vlachovu, Boží požehnání a dvo.
pátek
16.8.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Rycheckých, Jaroslava Šváchu, Františka, Ivetu a Věru Rychecké.
sobota
17.8.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
18.8.
08:00 Počátky: Za rodiče Mitasovi, vnučku Simonku a dceru Marii, za celý rod Mitasů a Vopálků.
09:30 Veselá: Za rodiče Kuklovy a Vlkovy, celý živý i + rod. Za rodiče Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy. Za dar víry a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
14:00 kaple Nanebevzetí Panny Marie (Zdešov): Za obec a přinesené úmysly.
úterý
20.8.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
21.8.
18:00 Počátky: Za Petra Petrů, rodiče a dvo.
čtvrtek
22.8.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
23.8.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
24.8.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
25.8.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za rodiče Charvátovy, Čekalovy, Štěpánovy, Jana čekala, syna Josefa a jeho rodinu, Jaroslava, Františka, sestru Marii, manžele Machýčkovy a dvo.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
27.8.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
28.8.
18:00 Počátky: Za rodiče Škvařilovy a syna Josefa.
čtvrtek
29.8.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: Za požehnaný nastávající školní rok pro žáky, studenty a učitele. Za mír ve světě.
pátek
30.8.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
31.8.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
1.9.
08:00 Počátky: Za zemřelé z rodiny Dvořákovi, Šafránkovi, Dočekalovi a Antonína Příhodu
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
3.9.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
4.9.
18:00 Počátky: Za rodiče Petrů, syna Petra a vnuka Pavla.
čtvrtek
5.9.
18:00 Veselá: Za rodinu Martínkovu, Nevoralovu, Maškovu, Suchých, Šramotovu, Zuzanu a Jana Slavíkovi, dvo. a Boží požehnání.
pátek
6.9.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za Jarmilu Peroutkovou a manžela Františka a jejich rodiče.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
7.9.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
8.9.
08:00 Počátky: Za Růženku Šteflovou, její rodiče a sourozence.
09:30 Veselá: Za rodiče Čekalovy, Štěpánovy, Charvátovy, Jana Čekala, syna Josefa a Václava, Jaroslava a Františka, sestry Marii a Růženu a jejich rodiny. Za manžele Machýčkovy, Coufalovy, Hávovy, Petráskovy, Bartoňovy a dvo.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
11:00 kaple Narození Panny Marie (Nová Buková): Za obec a přinesené úmysly.
úterý
10.9.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
11.9.
18:00 Počátky: Za rod Moravů a Pechů.
čtvrtek
12.9.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
13.9.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Mikanovy.
sobota
14.9.
17:00 kaple Povýšení Svatého Kříže (Horní Vilímeč): Za obec a přinesené úmysly.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
15.9.
08:00 Počátky: Za Marii Hrnčířovou, manžela a jejich rodiče.
09:30 Veselá: ( volná intence )
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
17.9.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
18.9.
18:00 Počátky: Za Josefa Váňu, manželku a celý rod.
čtvrtek
19.9.
18:00 Veselá: Za Josefa a Růženu Svobodovi, jejich rodiče, Josefa a Boženu Zmeškalovi, Ladislava Svobodu, manžele Horčičkovy, Zdeňka Batovce, Bohumila Bínu, Boží požehnání a dvo.
pátek
20.9.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
21.9.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
22.9.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za Alenu Bílkovskou a celý její rod, za Josefa Bílkovského a celý jeho rod, za manžele Šlechtovy, manžele Kešnerovy a jejich sourozence, dvo. a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
24.9.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
25.9.
18:00 Počátky: ( volná intence )
čtvrtek
26.9.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
27.9.
18:00 Horní Cerekev: Za rodiče Štěrbovy, Jaroslavu a Jana Štěrbovi.
sobota
28.9.
10:00 kaple sv. Václava (Bělá): Za obec a přinesené úmysly.
16:30 kaple sv. Václava (Horná Ves): Za obec a přinesené úmysly.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
29.9.
08:00 Počátky: Za Petra Zboroně a celý rod.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: Za Jana Halíka, rodinu Halíkovu a Páchovu.
úterý
1.10.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
2.10.
18:00 Počátky: ( volná intence )
čtvrtek
3.10.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
4.10.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za Františka Mitase, manželku Boženu a Antonína Urbana.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
5.10.
18:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
19:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
6.10.
08:00 Počátky: Za Františka Hrona, manželku a celý rod.
09:30 Veselá: Za Miloslava a Jaroslavu Markovi, jejich rodiče a bratry. Za manžele Hunalovi, Václava Jůzu, Rudolfa Vaňka, všechny příbuzné a dvo.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
8.10.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
9.10.
18:00 Počátky: Za Marii Vyvadilovou, její sourozence a syna Václava.
čtvrtek
10.10.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
11.10.
18:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava a Marii Svobodovi, Františka a Miladu Mezerovi, jejich dceru Miladu a celou živou rodinu Mezerovu.
sobota
12.10.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
13.10.
08:00 Počátky: Za + z rodin Novákovi, Markovi a dvo.
09:30 Veselá: Za rodiče Šaškovy, Smětákovy, Jindru Získalovu, Antonína Švejdu, dary Ducha sv. a celý živý i + rod.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
15.10.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
16.10.
18:00 Počátky: Za Růženu Tolknerovou, manžela, syny, rodiče a sourozence Kokešovy.
čtvrtek
17.10.
18:00 Veselá: Za Josefa Hrnčíře, jeho rodiče, rodiče Bicanovy, jejich příbuzné a známé, dvo a mír ve světě.
pátek
18.10.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
19.10.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
20.10.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: Za Václava Hrnčíře, jeho rodiče, Josefa Kuklu, jeho rodiče, Josefa Pilského, jeho rodiče, za dar víry a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
22.10.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
23.10.
18:00 Počátky: Za Jana Novotného, manželku Jaroslavu a celý rod.
čtvrtek
24.10.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
25.10.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
26.10.
19:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
27.10.
08:00 Počátky: Za Miladu Martínkovu, manžela Josefa, rodiče a sourozence.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
29.10.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
30.10.
18:00 Počátky: Za Františku Havlíčkovu, jejich rodiče a sourozence a dvo.
čtvrtek
31.10.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
1.11.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za Jaroslava Vincence, Václava Vyvadila a dvo.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
2.11.
08:00 Hřbitov ve Veselé: Pobožnost na hřbitově a žehnání hrobů.
08:30 Veselá: Za zemřelé a na úmysly.
10:00 kostel Božího Těla (hřbitov Počátky): Pobožnost na hřbitově s žehnáním hrobů.
10:30 kostel Božího Těla (hřbitov Počátky): Za zemřelé a na úmysly.
15:00 kostel sv. Jana Křtitele (hřbitov Horní Cerekev): Za zemřelé a na úmysly.
17:30 kostel sv. Jiljí (hřbitov Žirovnice): Pobožnost na hřbitově s žehnáním hrobů.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
3.11.
08:00 Počátky: Za Františka Peroutku, manželku Jarmilu a jejich rodiče.
09:30 Veselá: Za rodiče Provázkovy, Dolejších, Františka a Věru Rychecký, Miloše Provázka, Jana Račana, Jiřinu Provázkovou, Ferdinanda a Marii Provázkovi a Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
5.11.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
6.11.
18:00 Počátky: Za Ludmilu Hronovu, manžela a jejich sourozence.
čtvrtek
7.11.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
8.11.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
9.11.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
10.11.
08:00 Počátky: Za + rodiče Helenu a Štefana Živčákovy.
09:30 Veselá: ( volná intence )
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
12.11.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
13.11.
18:00 Počátky: Za Jaroslava Vlka, jeho rodiče a dvo.
čtvrtek
14.11.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
15.11.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
16.11.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
17.11.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: ( volná intence )
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
19.11.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
20.11.
18:00 Počátky: Za Františka Janko a celý rod.
čtvrtek
21.11.
18:00 Veselá: Za rodiče Vlkovi, jejich rodiče a sourozence. Za Tomáše Marka, všechny živé a + příbuzné, Boží požehnání a dvo.
pátek
22.11.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
23.11.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
24.11.
08:00 Počátky: Za Miladu Martínkovu, manžela Josefa, rodiče, sourozence a dvo.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
26.11.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
27.11.
18:00 Počátky: Za Simonku Urbanovu a Marii Páralovu.
čtvrtek
28.11.
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
18:00 Veselá: Za rodiče Kuklovy a Vlkovy, celý živý i + rod. Za rodiče Svitákovy, dceru Zdenu, vnuka Jaroslava, manžele Hrnčířovy. Za dar víry a Boží požehnání.
pátek
29.11.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
30.11.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
1.12.
08:00 Počátky: Za Jaroslava Vlka, jeho rodiče a dvo.
09:30 Veselá: Za Josefa a Zdeňku Nováčkovi, Josefa a Annu Liškovi a dvo.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
3.12.
18:00 Horní Cerekev: Za rodinu Hákovu, Mikanovu, Beranovu a manžele Balounovi.
středa
4.12.
18:00 Počátky: Za rodinu Vančurovu, Budkovu, Markovu a Jedličkovu.
čtvrtek
5.12.
18:00 Veselá: ( volná intence )
pátek
6.12.
17:00 Horní Cerekev: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
17:00 Počátky: Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.
18:00 Počátky: Za + z rodin Drahozalovi, Neprašovi, Marii Dufkovou a dvo.
18:00 Horní Cerekev: Za Jaroslava a Marii Svobodovi, Františka a Miladu Mezerovi, jejich dceru Miladu a celou živou rodinu Mezerovu.
sobota
7.12.
17:30 Žirovnice: Adorace s možností svátosti smíření.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
8.12.
08:00 Počátky: Za Josefa Nechvátala, rod Frintů, Urbanů a Nechvátalů.
09:30 Veselá: Za Antonína a Vlastu Lisovi, Antonína syna, rodiče Novákovy. za Ladislava Heřmánka, Jana Popelku a jeho rodiče a duše v očistci.
11:00 Horní Cerekev: Za farnost.
úterý
10.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
11.12.
18:00 Počátky: Za Jana Novotného, manželku Jaroslavu a celý rod.
čtvrtek
12.12.
18:00 Veselá: Za Jana Matějku, jeho rodiče, rodinu Kněžínkovu a ostatní příbuzné.
pátek
13.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
14.12.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
15.12.
08:00 Počátky: Za farnost.
09:30 Veselá: ( volná intence )
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
17.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
středa
18.12.
18:00 Počátky: Za Simonku Urbanovu, prarodiče Mitasovi a Urbanovi a Marii Páralovu.
čtvrtek
19.12.
18:00 Veselá: Za rodiče Šaškovy, Smětákovy, Jindru Získalovu, Antonína Švejdu, dary Ducha sv. a celý živý i + rod.
pátek
20.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
sobota
21.12.
18:00 Žirovnice: ( volná intence )
neděle
22.12.
08:00 Počátky: Za rodiny Jankovu, Zboroňovu, Vojtovu a Koukalovu.
09:30 Veselá: Za farnost.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
24.12.
20:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
22:00 Počátky: Za rodinu Hezinovu a Novotných.
středa
25.12.
08:00 Počátky: Za rodinu Holých, Talpovu a dvo.
09:30 Veselá: Za Tomáše Buška, Marii a Miloslava Blažkovi, rodiče Tulachovy a Blažkovy, za Bohumila Buška, rodiče Buškovy a Fraňkovy, za Jiřího Tulacha, Jaroslava Havránka, Jindřicha Svobodu, Vladimíra Mitase, za + příbuzné a přátele a za Boží požehnání.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
čtvrtek
26.12.
08:00 Počátky: Za + rodiče Helenu a Štefana Živčákovy.
09:30 Veselá: Za celou rodinu Panošovu, Římalovu a ostatní příbuzenstvo.
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
12:00 Veselá: Adorace na poslední čtvrtek v měsíci.
sobota
28.12.
18:00 Žirovnice: Za farnost.
neděle
29.12.
08:00 Počátky: Za Antonína Odrážku, manželku, rodiče, sourozence, zetě a snachu.
09:30 Veselá: ( volná intence )
11:00 Horní Cerekev: ( volná intence )
úterý
31.12.
18:00 Horní Cerekev: ( volná intence )