Téma týdne

Téma týdne
Nikdo není určen k tomu, aby byl sám

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“ (Mt 28, 19-20)

25. 5. 2024, Rh

Jako křesťané věříme v jednoho Boha v třech osobách. Myslím, že Boží Trojice vypovídá o tom, že ani Bůh si „nevystačí“ sám. Bůh Otec je ve společenství s Bohem Synem a Bohem Duchem. A v Bibli můžeme vidět, že tvoří živé, dynamické vztahy.

Jako Ježíšovi učedníci jsme pozváni, abychom o Bohu svědčili ostatním lidem. Můžeme přinášet světu svědectví, jak dobré je, když člověk nezůstává sám a že je dobré žít ve vztazích. Protože původce všeho stvoření - náš dobrý Bůh - to tak sám má.

Dál už toho moc vymýšlet nemusíme. Stačí ve svých vztazích čerpat z Ježíšova života, zrcadlit jeho soucit, touhu pomoci člověku v nesnázích, touhu po spravedlnosti, usmíření. A nejsme na to sami! Bůh nám jako velký projev své lásky poslal svého Pomocníka a Utěšitele – svého Ducha.

A to je dobrá zpráva pro tento svět:
Duch sv. nás vede.
S jeho pomocí můžeme tvořit živé vztahy.
Nemusíme si vystačit sami.

 

-redakčně upraveno-

Tuto službu poskytuje www.vira.cz.